Ko‘chib ketganlar soni

Ko‘chib ketganlar soni – hisobot davrida ma’lum hududdan boshqa hududga doimiy yashash maqsadida ko‘chib ketganlar soni