Jismoniy salomatlik

Jismoniy salomatlik barcha a’zolar va butun organizmning to‘kis ishlab turgan tabiiy holati.