Iqtisodiy faol bo‘lmagan aholi

Iqtisodiy faol bo‘lmagan aholi mehnat qilishga qobiliyatli, ammo ishchi kuchi tarkibiga kirmaydigan aholi qatlamidan iborat bo‘lib, ular quyidagilardan iborat:

  • ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta’lim olayotgan hamda ish haqiga yoki mehnat daromadiga ega bo‘lmagan o‘quvchilar va talabalar;
  • uy bekalari hamda bolalarni parvarish qilish bilan band bo‘lgan ishlamayotgan ayollar;
  • ixtiyoriy ravishda mehnat bilan band bo‘lmagan shaxslar va boshqalar.