Immigratsiya

Immigratsiya (ingl. (lotincha immigro-joylashmoq) Immigration) – biron bir davlatda doimiy yashovchilarning boshqa davlatga doimiy yashash uchun ko‘chib kelishi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tavsiyasiga binoan immigratsiya hodisasini hisobga olish mezonida migrant ko‘chib kelayotgan mamlakatida bir yil va undan ko‘p muddatga yashab qolishi kerak.

Иммиграция (англ. Immigration) (от лат. immigro- вселяюсь) – прибытие постоянных жителей какого-либо государства в другую страну для постоянного проживания. Рекомендации ООН уточняют, что критерием учета события иммиграция должно быть проживание мигранта в стране прибытия в течение года и более.