Go‘daklar o‘limi

Go‘daklar o‘limi – hayotining birinchi yilida sodir bo‘lgan bolalar o‘limi hodisasi