Fuqarolik nikohi

Fuqarolik nikohi (ingl. Civil marriage/cohabitation) – 1) nikohning boshqa shakllari misol uchun – diniy nikohidan ajralib turishi uchun xizmat qiladigan erkak va ayolning oilaviy ittifoqi tushunchasi; 2) erkak va ayolning amaldagi oilaviy munosabati, mazmuniga ko‘ra nikoh belgilarini tavsiflaydi, ammo nikohi davlat tomonidan qayd etilmaganligi bois, yuridik jihatdan himoyalanmagan.

Гражданский брак (англ. Civil marriage/cohabitation) – 1) определение семейного союза мужчины и женщины, служащие для отграничения от другой его формы – церковного; 2) фактические семейные отношения мужчины и женщины, содержательно характеризующиеся признаками брака, но не подлежащие, как правило, юридической защите из-за отсутствия государственной регистрации.