Erta nikoh

Erta nikoh (ingl. Early marriage) -(bolalar nikohi) YUNISЕF ta’rifi bo‘yicha – 18 yoshga yetmagan shaxslar bilan rasmiy tuzilgan nikoh yoki norasmiy ittifoq.

Ранний брак (англ. Early marriage) – (детский брак) согласно определению ЮНИСЕФ, — официально заключенный брак или неофициальный союз с лицом, не достигшим 18 лет. (Википедия)