Erta neonatal o‘lim

Erta neonatal o‘lim – tug‘ilishdan so‘ng 0-6 kun oralig‘ida sodir bo‘lgan o‘lim hodisasi