Emigratsiya

Emigratsiya (ingl. Emigration) (lotinchada yemigro – jo‘nab ketmoq, qayta joylashmoq) – bu muayyan mamlakatning mahalliy yoki doimiy yashovchilarining kamida 12 oy davomida (BMT tavsiyalariga binoan) yashash maqsadi bilan boshqa mamlakatga chiqib ketishi.

Эмиграция (англ. Emigration) (от лат. Emigro – выселяюсь, переселяюсь) – выбытие уроженцев или постоянных жителей данной страны с целью проживания в другой в течение (в соответствии с рекомендациями ООН) не менее 12 месяцев.