Demografik yosharish

Demografik yosharish – aholi umumiy sonida yoshlar yoki bolalar (0-14 yoshdagilar) ulushining ortishidir. Demografik yosharishning asosiy omillari tug‘ilish ko‘rsatkichlarining o‘sishi hamda go‘daklar va bolalar o‘rtasida o‘lim ko‘rsatkichlarining qisqarishi xizmat qilishi mumkin. Turli mamlakatlarda demografik jarayonlari evolyusiyasini hisobga olib, demografik o‘tish konsepsiyasi bilan tavsiflanadigan demografik yosharish, qoidaga ko‘ra, vaqtinchalik tavsifga ega bo‘lib, yosh tarkibi o‘zgarishining umumiy qonuniyatlari – demografik qarish bilan almashadi. Alohida hududlar uchun demografik yosharish yoshlarning jadal immigratsiyasi bilan izohlanadi.