Demografik to‘r tuzish usuli

Demografik to‘r tuzish usuli aholi xususiyatlari va demografik jarayonlarni tadqiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi, uning geometrik shakllari yordamida turli-tuman xususiyatlarni, shu jumla-dan, bevosita kuzatilmaydigan va vaqt o‘tishi davomida tahlil qilish murakkab sanalgan avloddagi demografik jarayonlarni kuzatish mumkin.