Demografik rayonlashtirish

Demografik rayonlashtirish – o‘rganilayotgan ob’ekt unga mansub bo‘lgan hududlarni demografik tavsiflar o‘xshash bo‘lgan hududlarga ajratishdir. Demografik rayonlashtirishni amalga oshirishda hududlarni guruhlashtirish ularning negizida amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan ko‘rsatkichlarni tanlash muhim rol o‘ynaydi. Demografik rayonlashtirish aholini takror barpo bo‘lish, migratsiya intensivligi, har xil turdagi aholi tarkibi ko‘rsatkichlari bo‘yicha amalga oshiriladi.