Demografik portlash

Demografik portlash tug‘ilishning juda yuqori darajada saqlanib turishi, o‘limning esa keskin kamayishi natijasida aholi sonining yuqori sur’atda o‘sishidir.