Demografik jarayonlarning joriy hisobi

Demografik jarayonlarning joriy hisobi – har oyda ichki ishlar, adliya organlaridan statistika organlariga kelib tushadigan aholi to‘g‘risidagi birlamchi ma’lumotlar asosida, tug‘ilganlar, o‘lganlar, ko‘chib kelganlar, ko‘chib ketganlar, ro‘yxatga olingan nikohlar va nikohdan ajralishlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar bazasini yuritish