Demografik ekspertiza

Demografik ekspertiza – demograflar tomonidan konseptual va qonunchilik hujjatlarida, strategiya va dasturlarda demografik omillarni hisobga olish to‘liqligi va asoslanganligini baholashi, shuningdek, demografik vaziyatga bevosita yoki bilvosita ta’sir etishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy-iqtisodiy sohada qabul qilinadigan qarorlarning ehtimoliy oqibatlarini baholash. Demografik ekspertizada mos keluvchi hujjat tayyorlashda mamlakat yoki mintaqaning demografik xususiyatlari, ijtimoiy va iqtisodiy siyosat ishlab chiqish va amalga oshirish uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan aholining takror barpo bo‘lish istiqbollari va tendensiyalari qanday hisobga olinishi baholanadi. Ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik, mintaqaviy, demografik siyosat masalalari bo‘yicha barcha qonunchilik va meyoriy-huquqiy hujjatlar, qonun chiqaruvchi va ijroiya hukumat organlarining vakolatlari doirasiga  kiradigan konsepsiya va dasturlar demografik ekspertiza qilinishi lozim.