Besh yillik yosh tarkibi

Besh yillik yosh tarkibi quyidagi yosh guruhlari bo‘yicha tuziladi: 0 yosh, 1-4 yosh, 5-9 yosh, 10-14 yosh, …., 35-39 yosh, …., 80-84 yosh, …., 100 yosh va undan kattalar. Bu xalqaro demografik statistika amaliyotida qo‘llaniladigan yoshni standart guruhlash, deb ataladi.