Aniq yosh

Aniq yosh – inson tug‘ilgan vaqtdan joriy daqiqagacha bo‘lgan davr oralig‘i. Masalan, insonni tug‘ilgan vaqtini aniq bilgan holda aytish mumkinki, aniq bir vaqtda uning yoshi 31 yil 4 oy 13 kun 7 soat 30 minut 28 sekundga teng.