Ajralish

Ajralish (ingl. Divorce) – er va xotinning hayotlik davrida nikohining bekor etilishidir. Agarda er va xotining bu nikohidan 18 yoshga to‘lmagan umumiy farzandi bo‘lsa va (yoki) ulardan biri bundan norozi bo‘lsa, nikoh sudda bekor qilinadi, biroq ajrashganlik to‘g‘risidagi guvohnoma sud qarori asosida FXDYOdan beriladi. Agarda er va xotin o‘zaro roziligi bilan ajrashayotgan bo‘lsa, o‘rtada umumiy voyaga yetmagan farzandi bo‘lmasa, nikohni bekor qilish bevosita FXDYOda amalga oshiriladi, ajrashganlik to‘g‘risidagi guvohnoma esa, sud qarorisiz FXDYOning o‘zidan beriladi. Oila kodeksiga binoan agarda bolalari bor er-xotinlar o‘zaro roziligiga ko‘ra sudda ajrashayotgan bo‘lsa, sud ulardan ajrashish sababini oydinlashtirmasdan nikohni bekor qiladi.

Развод (расторжение брака) (англ. Divorce) – прекращение брака при жизни супругов. Если у супругов есть общие дети от данного брака в возрасте до 18 лет, и (или) если один из супругов не согласен, брак расторгается в суде, но свидетельство о разводе выдается им ЗАГСом на основании судебного решения. Если супруги разводятся по обоюдному согласию и не имеют общих несовершеннолетних детей, расторжение брака проводится непосредственно в ЗАГСе, а свидетельство о разводе выдается им ЗАГСом без судебного решения. Причины развода законом не указываются, суд должен только установить, что дальнейшая совместная жизнь супругов невозможна. Согласно Семейному кодексу, если супруги, имеющие детей, разводятся в суде по обоюдному согласию, то суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.