Aholining tabiiy harakati

Aholining tabiiy harakati – aholi sonining tabiiy o‘zgarishini ifodalovchi tug‘ilish va o‘lim holatlarining majmui bo‘lib, unga nikohlar va nikohdan ajralish holatlari ham kiritiladi.