Aholining qayta ko‘payishi

Aholining qayta ko‘payishi – tug‘ilish va o‘lim holatlari natijasida aholining yangilanishi (bolalar tug‘ilishi hisobiga avlod almashinuvi)