Aholining ijtimoiy tarkibi

Aholining ijtimoiy tarkibi – odamlarning ijtimoiy guruhlarga taqsimlanishidir. Bozor iqtisodiyoti sharoitlarida aholining ijtimoiy guruhlari asosan jamiyatning iqtisodiy tizimdagi mavqei va bilimi darajasi bo‘yicha ajratiladi. Shu mezonlar asosida aholini quyidagi guruhlarga bo‘lish mumkin:

  • yuqori martabali davlat xizmatchilari, ma’murlar;
  • ziyolilar (ularni ixtisosliklari bo‘yicha iqtisodchilar, muhan-dislar, o‘qituvchilar, shifokorlar va h.k.larga bo‘lish mumkin);
  • tadbirkorlar, shu jumladan shaxsiy mehnat faoliyati bilan mashg‘ullar;
  • ishchilar (ular malakali va malakasiz ishchilarga bo‘linadi);
  • qishloq xo‘jaligi xodimlari, shu jumladan fermerlar;
  • ijtimoiy yordamga muhtoj shaxslar.