Aholini ro‘yxatga oluvchi xodimlarning huquq va majburiyatlari

Aholini ro‘yxatga oluvchi xodimlarning huquq va majburiyatlari

Ro‘yxatga oluvchi xodimlar:

 • ro‘yxatga olish varag‘iga binoan respondentlardan shaxsga doir ma’lumotlarni olish;
 • aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bilan bog‘liq ishlarni bajarganlik uchun mehnatiga haq olish huquqiga ega.
 • Ro‘yxatga oluvchi xodimlar:
 • shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ishni boshlashdan oldin respondentga o‘z guvohnomasini ko‘rsatishi;
 • o‘z vakolatlariga muvofiq ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarishi;
 • shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish jarayonida Aholini ro‘yxatga olish dasturida belgilangan savollar ro‘yxatiga rioya etishi, ularning mazmuni buzilishiga yo‘l qo‘ymasligi;
 • shaxsga doir ma’lumotlarning maxfiyligini ta’minlashi, ularning mazmunini oshkor qilmasligi shart.

Права и обязанности переписного персонала

Переписной персонал имеет право:

 • получать персональные данные от респондентов согласно переписному листу;
 • на оплату труда за выполнение работ, связанных с подготовкой к переписи населения и ее проведением.
 • Переписной персонал обязан:
 • перед началом сбора персональных данных предъявить респонденту свое удостоверение;
 • качественно и в установленные сроки выполнить работы в соответствии со своими полномочиями;
 • в процессе сбора персональных данных придерживаться перечня вопросов, установленных Программой переписи населения, не допускать искажения их содержания;
 • обеспечивать конфиденциальность персональных данных, не разглашать их содержание.