Aholini ro‘yxatga olishning yakuniy ma’lumotlari

Aholini ro‘yxatga olishning yakuniy ma’lumotlari

Shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish va ularga ishlov berish natijasida shakllantirilgan yig‘ma statistik axborot aholini ro‘yxatga olishning yakuniy ma’lumotlaridir. Aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy holatining asosiy ko‘rsatkichlarini tavsiflovchi yakuniy ma’lumotlar jismoniy va yuridik shaxslar uchun ochiqdir hamda ular ommaviy axborot vositalarida e’lon qilinadi va maxsus vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytiga joylashtiriladi. Aholini ro‘yxatga olishning yakuniy ma’lumotlaridan foydalanishda mulkiy va ma’naviy zarar yetkazishga, fuqarolarning huquqlari hamda erkinliklari amalga oshirilishiga to‘sqinlik qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Итоговые данные переписи населения

Итоговыми данными переписи населения является сводная статистическая информация, сформированная в результате сбора и обработки персональных данных. Итоговые данные, характеризующие основные показатели демографического и социально-экономического положения населения, являются общедоступными для физических и юридических лиц, публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном веб-сайте специально уполномоченного государственного органа. При использовании итоговых данных переписи населения не допускается причинение имущественного и морального вреда, воспрепятствование реализации прав и свобод граждан.