Aholini ro‘yxatga olishning asosiy vazifalari

Aholini ro‘yxatga olishning asosiy vazifalari

Aholini ro‘yxatga olishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

  • aholining sog‘lig‘ini mustahkamlash, xotin-qizlar va bolalar yashash shart-sharoitlarini yaxshilash, oilalarga yordam ko‘rsatish bo‘yicha choralarni ishlab chiqish maqsadida aholi tarkibidagi, mamlakatning demografik vaziyatdagi o‘zgarishlarni baholashga doir ma’lumotlar bazasini kengaytirish;
  • shaharlarni va boshqa aholi punktlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning, mehnat resurslarini joylashtirish hamda ulardan foydalanishning uzoq, o‘rta va qisqa muddatli prognozlari hamda dasturlarini tayyorlash;
  • aholini ro‘yxatga olishlar oralig‘idagi davrda aholi soni va tarkibining joriy hisobini, hisob-kitoblarini hamda prognozlarini amalga oshirish;
  • ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazish.

Основные задачи переписи населения

Основными задачами переписи населения являются:

  • расширение базы данных по оценке изменений в структуре населения, демографической ситуации в стране в целях разработки мер по укреплению здоровья населения, улучшению условий жизни женщин и детей, оказанию помощи семьям;
  • подготовка долго, средне и краткосрочных прогнозов и программ социально-экономического развития городов и других населенных пунктов, размещения и использования трудовых ресурсов;
  • осуществление текущего учета, расчетов и прогнозирования численности и состава населения в период между переписями населения;
  • проведение научных исследований по вопросам социально-экономического развития.