Aholini ro‘yxatga olishni boshqarishning markazlashtirilganligi prinsipi

Aholini ro‘yxatga olishni boshqarishning markazlashtirilganligi prinsipi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish aholini ro‘yxatga olishni yagona boshqaruv tizimini yaratish asosida markazlashtirilgan holda amalga oshiriladi.

Принцип централизации управления переписью населения

Подготовка к переписи населения и ее проведение по Республике Узбекистан осуществляются централизованно на основе создания единой системы управления переписью населения.