Aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha tadbirlarni moliyalashtirish

Aholini royxatga olishga tayyorgarlik korish va uni otkazish boyicha tadbirlarni moliyalashtirish

Aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bilan bog‘liq xarajatlarni moliyalashtirish O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti mablag‘lari va qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa mablag‘lar hisobidan amalga oshiriladi.

Финансирование мероприятий по подготовке к переписи населения и ее проведению

Финансирование расходов, связанных с подготовкой к переписи населения и ее проведением, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и иных средств, не запрещенных законодательством.