Aholini ro‘yxatga olish vaqti

Aholini ro‘yxatga olish vaqti (ingl. Date of population census) – aholi ro‘yxati o‘tkazish kuni (bir kunlik aholi ro‘yxati) yoki aholi ro‘yxati (agarda u bir necha kun davomida o‘tkazilsa) boshlangan birinchi kun, oy, yil. Mamlakatlarning ko‘pgina qismlarida aholi ro‘yxati 0 va 1 bilan yakunlanadigan yillarda o‘tkaziladi. Ro‘yxat o‘tkazish oyini tanlashda aholining mavsumiy harakatchanligidagi o‘zgarishlar, ro‘yxat o‘tkazayotgan xodimlar ishlarining iqlim sharoiti va mamlakatning alohida geografik mintaqlariga borish imkoniyati, bandligi bo‘yicha aholi tarkibidagi mavsumiy o‘zgarishlar e’tiborga olinadi.

Дата переписи населения (англ. Date of population census) – год, месяц, первый день начала переписи населения (если она проводится в течение нескольких дней) или день проведения переписи населения (однодневная перепись населения). В значительной части стран переписи населения проводятся в годы, оканчивающиеся на 0 и 1. При выборе месяца переписи принимаются во внимание сезонные изменения в подвижности населения, климатические условия работы переписного персонала и доступность отдельных географических регионов страны, сезонные изменения в структуре населения по занятиям.