Aholini ro‘yxatga olish sohasini davlat tomonidan tartibga solish

Aholini ro‘yxatga olish sohasini davlat tomonidan tartibga solish

Aholini ro‘yxatga olish sohasini davlat tomonidan tartibga solish O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O‘zbekiston Respublikasida aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazishga ko‘maklashish bo‘yicha respublika komissiyasi, aholini ro‘yxatga olish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi, shuningdek mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan o‘z vakolatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Государственное регулирование в области переписи населения

Государственное регулирование в области переписи населения осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан, Республиканской комиссией по оказанию содействия в проведении переписи населения в Республике Узбекистан, специально уполномоченным государственным органом в области переписи населения, а также органами государственной власти на местах в соответствии с их полномочиями.