Aholi zichligi

Aholi zichligi muayyan hududdagi doimiy aholining umumiy sonini shu hudud maydoniga nisbati orqali aniqlanadi.

Misol uchun:

2021 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni – 34 558,9 ming kishi;

2021 yil 1 yanvar holatiga hudud maydoni – 448,97 ming kv.km;

2021 yil 1 yanvar holatiga aholi zichligi – 77,0 kishi / kv. km.

(34 558,9/448,97)