Aholi toifalari

Aholi toifalari (ingl. Population categories) – aholini ro‘yxatga olish paytida mazkur hududda mavjud yoki mavjud bo‘lmagan, doimiy va vaqtincha yashovchilarni ajratadigan aholi tiplari. Aholining asosiy toifalari doimiy va mavjud aholi hisoblanadi. Aholining oraliq toifalarini hududda vaqtincha yashovchilar (ro‘yxatga olish vaqtida mazkur hududda bor bo‘lgan ammo unda doimiy yashamaydiganlar) va vaqtincha yo‘q bo‘lganlar (mazkur hududda doimiy yashaydigan, ammo ro‘yxatga olish paytida unda bo‘lmaganlar) tashkil etadi.

Категории населения (англ. Population categories) – типы населения, различающиеся постоянным и временным проживанием на данной территории, наличием или отсутствием на ней на момент переписи населения. Основными категориями населения являются постоянное и наличное. Промежуточными категориями населения являются временно проживающие (находившиеся на данной территории на момент переписи, но не проживающие на ней постоянно) и временно отсутствующие (проживающие на данной территории постоянно, но отсутствующие на ней на момент переписи).