Aholi sonini baholash

Aholi sonini baholash – hisobot yili boshidagi aholi soniga hisobot davridagi tug‘ilganlar va ko‘chib kelganlar sonini qo‘shib, o‘lganlar va ko‘chib ketganlar sonini ayirib tashlash natijasida hosil qilinadigan mamlakat hududi yoki uning bir qismi aholisi sonini dastlabki aniqlash