Aholi manzilgohi joylanishi

Aholi manzilgohi joylanishi (ingl. –Population resettlement) bu aholining, ningdek, uning natijasi bo‘lgan manzilgohlar tarmog‘ining hudud bo‘ylab taqsimlanish va qayta taqsimlanish jarayonidir. Aholi manzilgohlari joylanishi shaxsan aholining joylanishi va aholi punktlarining funksional hududiy o‘zaro bog‘liqligini hamda hududlararo o‘zaro aloqalarni amalga oshiruvchi usul sifatida aholi migratsiyasini (qo‘chish, mavsumiy va tebranma migratsiya) o‘z ichiga oladi.

Расселение населения (англ. Population resettlement) – процесс распределения и перераспределения населения по территории, а также – его результат – сеть поселений. Расселение населения включает собственно размещение населения и функциональные территориальные взаимосвязи населенных мест и миграции населения (переселения, сезонные и маятниковые миграции) как способ осуществления межтерриториальных связей.