Aholi

Aholi – ma’lum bir hududda istiqomat qiluvchi insonlar jamoasi bo‘lib, ushbu insonlar jamoasi aholi soni sifatida hisobga olinadi;