Aglomeratsiya

Aglomeratsiya (angl. Agglomeration) – bu aholisi yuqori darajada mujassamlashgan, asosan 100000 kishi yoki undan ko‘p aholiga ega bo‘lgan, shu qatorda o‘zining tarkibiga shahar atrofi shakllangan yirik shahar va uning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari bilan bog‘langan qishloq joylarni kiritadigan alohida ustunlikka ega bo‘lgan hudud.

Агломерация (англ. Agglomeration) – район с высокой концентрацией населения, преимущественно район с населением 100000 или более человек, включающий в себя большой город с сформировавшейся вокруг него пригородной зоной и сельской местностью, которые связаны с ним социально-экономическим аспектом.