Ustunli diagramma

Ustunli diagramma

 • Doimiy aholi soni (ming kishi)
 • Erkaklar soni (ming kishi)
 • Ayollar soni (ming kishi)
 • O'lganlar soni (kishi)
 • O'lgan erkaklar soni (kishi)
 • O'lgan ayollar soni (kishi)
 • Bolalar o'limi koeffitsienti (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o'lganlar soni )
 • O'lim koeffitsienti (1000 aholiga nisbatan, promille)
 • Tug'ilgan erkaklar soni (kishi)
 • Tug'ilgan ayollar soni (kishi)
 • Tug'ilganlar soni (kishi)
 • Tug'ilish koeffitsienti (1000 aholiga nisbatan, promille)
 • Oilalar soni
 • Mehnatga layoqatli aholi soni (ming kishi)
 • Fertil yoshdagi ayollar (ming kishi)
 • Ko'chib ketganlar soni (kishi)
 • Ko'chib kelganlar soni (kishi)