Yozgi maktab-2021:“Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning demografik jihatlari” Karimova Dildora Mirsabitovna – Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti bo‘lim boshlig‘i, iqtisodiyot fanlari doktori