Xalqaro munozaralarda aholi va rivojlanish masalalari. Zamonaviy dunyoda demografik barqarorlik tushunchasi