Prognoz senariylarini ishlab chiqish uchun ARIMA modelidan foydalanish