O‘zbekiston uchun ARIMA modelidan foydalangan holda, tug‘ilish, o‘lim va migratsiya uchun prognoz senariylarini yaratish (guruh bo’yicha amaliyot)