Multiindikator klaster kuzatuvlari (MICS)ni o‘tkazish