Kogort-komponent usuli. Prognoz senariylarini ishlab chiqishga yondashuvlar (ma’ruza)