Yozgi maktab-2021: Guliya Ashirbayevna, Geografiya fanlari nomzodi, dots – Ekologik noqulay xududda demografik muammolar va ularni hal qilish.