“Ilmiy tadqiqotlarni о‘tkazishdagi zamonaviy tendensiyalar: metodologiya va vositalar” mavzusidagi “YOZGI MAKTAB – 2022”