Geoaxborot tizimi va texnologiyalari dasturlarida elektron raqamli kartalarni tuzish, komponovka ishlari va demografik jarayonlarni vizuallashtirish