Avlodlar va gender tadqiqoti (Gender and Generation Survey, GGS), Moldova tajribasi