Video

Yozgi maktab-2023 (ochilish marosimi)

Yozgi maktab-2023 (ochilish marosimi, davomi)

O‘zbekistonda demografik rivojlanish muammolari

Prognoz usullari (amaliyot)

Demografik tahlil usullari (ma’ruza)

Demografik tahlil usullari (amaliyot)

Demografik prognozlashning vazifalari va usullari. Kogort-komponent usuliga kirish…

Kogort-komponent usuli. Prognoz senariylarini ishlab chiqishga yondashuvlar (ma’ruza)

O‘zbekiston uchun ARIMA modelidan foydalangan holda, tug‘ilish, o‘lim…

Prognoz senariylarini ishlab chiqish uchun ARIMA modelidan foydalanish

Kogort-komponent usulida demografik prognozlarni tuzish. SPECTRUM dasturi, Mortpak…

Prognoz natijalari taqdimoti (Yozgi maktab ishtirokchilari)