Video

Sotsiologik tadqiqotlarda o‘lchash muammolari

Geoaxborot tizimi va texnologiyalari dasturlarida elektron raqamli kartalarni…

Multiindikator klaster kuzatuvlari (MICS)ni o‘tkazish

Uy xo‘jaliklarining tanlama kuzatuvini tashkil etish va o‘tkazish

Avlodlar va gender tadqiqoti (Gender and Generation Survey,…

Xalqaro munozaralarda aholi va rivojlanish masalalari. Zamonaviy dunyoda…

Urbanizatsiya muammolari

O‘zbekiston Respublikasida demografik rivojlanish tendentsiyalari

“Ilmiy tadqiqotlarni о‘tkazishdagi zamonaviy tendensiyalar: metodologiya va vositalar”…

Yozgi maktab-2021: Dars jarayonidan lavhalar

Yozgi maktab-2021: “Demografik jarayonlarning aholi kambag‘allik darajasiga ta’siri”.…

Yozgi maktab-2021:“Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning demografik jihatlari” Karimova Dildora Mirsabitovna…