O‘zbekiston Respublikasi aholisining yosh-jins tarkibi 2020-yil

Demografik ko’rsatkichlar

Tug’ilish

O‘zbekiston Respublikasi aholisining yosh-jins tarkibi 1991-yil

Уй ҳўжаликлар улуши

Уй ҳўжаликлар улуши

Уй ҳўжаликлар улуши

Уй ҳўжаликлар улуши

Уй ҳўжаликлар улуши

Уй ҳўжаликлар улуши

Уй ҳўжаликлар улуши

Никоҳ