Depopulyatsiya

Depopulyatsiya – biror-bir mamlakat yoki hudud aholisining muntazam kamayishidir. Depopulyatsiya nafaqat aholi sonini, balki demografik tarkibning turli elementlari o‘rtasidagi muvozanatni  ham o‘zgartiradi.

Mamlakatda depopulyatsiya qator sabablarga bog‘liq:

Visual Capitalist loyihasi BMT ma’lumotlari asosida 2020-2050 yillardagi demografik prognozlar asosida aholi sonining qisqarish darajasi bo‘yicha mamlakatlar reytingini tuzgan.

Demografik  inqirozni bartaraf etish uchun  barcha harakatlarni  quyidagi kabi  strategik masalalarni hal etishga qaratish zarur:

O'xshash ma'lumotlar