Demografik koeffitsientlar

  • Tug'ilish koeffitsienti
  • Aholining qarish koeffitsienti
  • Go'daklar o'limi koeffitsienti
  • O'lim koeffitsienti
Tug‘ilishning umumiy koeffitsiyenti
Tug‘ilishning umumiy koeffitsiyentini baholash mezoni
Tug‘ilish umumiy koeffitsiyentining o‘lchami, ‰ Tug‘ilish darajasi tavsifi
16,0 dan kam past, farzandlar avlodi ota-onalar avlodi o‘rnini to‘ldirish uchun yetarli emas
16,0 – 24,9 o‘rtacha
25,0 – 29,9 o‘rtachadan yuqori
30,0 – 39,9 yuqori
40,0 va undan yuqori juda yuqori