Doimiy aholi soni
1 924 ming kishi
2022-yil 1-yanvar holatiga
Oilalar soni
538 579
2022-yil 1-yanvar holatiga
Tug'ilganlar soni
63 034 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
O'lganlar soni
9 463 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Nikohlar soni
15 543
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ajrimlar soni
1 507
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib kelganlar soni
9 855 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga
Ko'chib ketganlar soni
12 202 kishi
2021-yil 1-yanvar holatiga